Hotline: 028.35260236 - 0909729768 Email: sales@thinhphong.vn

TỰ ĐỘNG HÓA WINDOWS BẰNG TASK SCHEDULER

05-02-2018 09:41 Lượt xem: 1245

Task Scheduler sở hữu rất nhiều tính năng hữu ích cho hệ thống, trong đó có khả năng tự động hóa các tác vụ cần thiết hay những chương trình mà người dùng muốn trên Windows.

1. Phần mềm chạy tự động trên Windows

Hiện tại có rất nhiều phần mềm khi cài đặt trên máy tính cũng đã có thêm tùy chọn khởi động cùng Windows, nhưng không phải là tất cả. Nếu vậy bạn có thể sử dụng Task Scheduler để thiết lập bất kỳ chương trình nào chạy tự động ngay sau khi khởi động trên Windows, có thể trình duyệt web, trình đọc email,... Task Scheduler sẽ cho phép bạn lựa chọn thời gian chạy tự động phần mềm, tùy theo nhu cầu của từng người dùng.

Trước hết bạn cần mở Task Scheduler của Windows, rồi tiến hành nhấn vào Action, chọn tiếp Create Basic Task để tạo một tác vụ mới cho phần mềm muốn chạy tự động.

Cuối cùng bạn sẽ tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện, rồi chỉ tới đường dẫn chứa phần mềm muốn chạy tự động là xong.

2. Xóa tập tin trong thư mục

Trong máy tính, thường sẽ có một vài thư mục cần được thường xuyên dọn dẹp gọn gàng. chẳng hạn như thư mục Downloads. Vì thế, chúng ta nên tạo một tác vụ để hệ thống tự động dọn dẹp thay vì phải thực hiện bằng tay.

Trước hết, hãy mở trình soạn thảo Notepad và nhập vào đoạn mã sau: REM Remove files older than 7 days forfiles /p “C:\Users\NAME\Downloads” /s /m *.* /c “cmd /c Del @path” /d -7. Trong đó, thông số NAME cần được thay thế bằng tên tài khoản mà bạn đang sử dụng để đăng nhập vào máy tính. Con số 7 cuối cùng được dùng để chỉ định số ngày mà tác vụ này sẽ được tự động thực hiện lại.

Tiếp theo, hãy nhấn vào trình đơn File > Save As của Notepad và đặt tên tập tin cùng định dạng .BAT. Sau đó, hãy nhấn đúp để mở tập tin và kiểm tra xem nó có hoạt động hay không bằng cách kiểm tra thư mục Downloads có được dọn dẹp hay chưa.

Bước tiếp theo, hãy tạo tác vụ tự động trong Task Scheduler tương tự như thủ thuật trước bằng cách vào trình đơn Action > Create Basic Task. Có thể đặt tên cho tác vụ này là Folder Clearup. Trong phần Trigger, bạn có thể ấn định khung thời gian mà tác vụ cần lặp lại, chẳng hạn như Weekly cho phù hợp với thông số 7 ngày trong câu lệnh tập tin .BAT. Lưu ý là bạn có thể chọn bất kỳ ngày bắt đầu nào trong tuần theo ý của mình.

Trong phần Action, hãy nhấn tùy chọn Start a program rồi nhấn nút Next và sau đó nhấn nút Browse để trỏ đến đường dẫn tập tin .BAT. Cuối cùng, nhấn Next lần nữa và Finish để hoàn thành.

3. Gửi email với tập tin đính kèm

Nếu công việc của bạn cần thường xuyên gửi email với tập tin đính kèm theo định kỳ thì giải pháp sử dụng Task Scheduler là một lựa chọn phù hợp. Chẳng hạn, sáng thứ Hai hàng tuần bạn cần gửi báo cáo công việc cho cấp trên có cùng tiêu đề và đính kèm một tập tin Excel định dạng .CSV (nội dung thay đổi theo tuần).

Để thực hiện, ngoài trình Task Scheduler của Windows thì cần phải sử dụng thêm một tiện ích có tên là SendEmail. Về cơ bản, đây là một phần mềm hoạt động dựa trên nền tảng giao diện dòng lệnh Command Tool.

Trước hết, hãy tạo tác vụ tự động trong Task Scheduler bằng cách vào trình đơn Action > Create Basic Task. Trong phần Trigger, ấn định khung thời gian mà tác vụ cần lặp lại là Weekly. Trong phần Action, hãy nhấn tùy chọn Start a program rồi nhấn nút Next rồi nhấn nút Browse để trỏ đến nơi chứa tập tin SendEmail.EXE.

Lưu ý là trong hộp Add arguments (optional) ngay bên dưới, hãy nhập vào đoạn mã sau: -f ADDRESS -u SUBJECT -m MESSAGE -a FILE -t ADDRESS -s SERVER [:PORT] -xu USERNAME -xp PASSWORD -o NAME=VALUE.

Trong đó, ý nghĩa của từng thông số là:

-f ADDRESS: Địa chỉ email của người gửi
-t ADDRESS: Địa chỉ email của người nhận
-u SUBJECT: Tựa đề của email
-m MESSAGE: Nội dung của email
-a FILE: Tên các tập tin đính kèm
-s SERVER [:PORT]: Địa chỉ máy chủ SMTP và cổng giao tiếp
-xu USERNAME: Tên tài khoản đăng nhập SMTP
-xp PASSWORD: Mật khẩu tài khoản đăng nhập SMTP
-o NAME=VALUE: Máy chủ SMTP có sử dụng giao thức TLS (hoặc SSL) hay không

4. Xóa tập tin trong thư mục

Trong máy tính, thường sẽ có một vài thư mục cần được thường xuyên dọn dẹp gọn gàng. chẳng hạn như thư mục Downloads. Vì thế, chúng ta nên tạo một tác vụ để hệ thống tự động dọn dẹp thay vì phải thực hiện bằng tay.

Trước hết, hãy mở trình soạn thảo Notepad và nhập vào đoạn mã sau: REM Remove files older than 7 days forfiles /p “C:\Users\NAME\Downloads” /s /m *.* /c “cmd /c Del @path” /d -7. Trong đó, thông số NAME cần được thay thế bằng tên tài khoản mà bạn đang sử dụng để đăng nhập vào máy tính. Con số 7 cuối cùng được dùng để chỉ định số ngày mà tác vụ này sẽ được tự động thực hiện lại.

Tiếp theo, hãy nhấn vào trình đơn File > Save As của Notepad và đặt tên tập tin cùng định dạng .BAT. Sau đó, hãy nhấn đúp để mở tập tin và kiểm tra xem nó có hoạt động hay không bằng cách kiểm tra thư mục Downloads có được dọn dẹp hay chưa.

Bước tiếp theo, hãy tạo tác vụ tự động trong Task Scheduler tương tự như thủ thuật trước bằng cách vào trình đơn Action > Create Basic Task. Có thể đặt tên cho tác vụ này là Folder Clearup. Trong phần Trigger, bạn có thể ấn định khung thời gian mà tác vụ cần lặp lại, chẳng hạn như Weekly cho phù hợp với thông số 7 ngày trong câu lệnh tập tin .BAT. Lưu ý là bạn có thể chọn bất kỳ ngày bắt đầu nào trong tuần theo ý của mình.

Trong phần Action, hãy nhấn tùy chọn Start a program rồi nhấn nút Next và sau đó nhấn nút Browse để trỏ đến đường dẫn tập tin .BAT. Cuối cùng, nhấn Next lần nữa và Finish để hoàn thành.

5. Lên lịch tự động tắt máy tính

Đây là tính năng hữu ích của công cụ Task Scheduler mà bạn không nên bỏ qua. Bạn chỉ cần thiết lập 1 lần duy nhất và những lần sau, máy tính sẽ tự động tắt theo thời gian đã thiết lập.

Bạn cũng tạo tác vụ mới cho Task Scheduler rồi đặt tên cho tác vụ. Sau đó chỉ tới đường dẫn C:\Windows\System32 chọn Shutdown.exe, rồi chọn thời gian muốn tắt máy tự động chẳng hạn -s -t 1800 (1800 là đơn vị tính giây tương đương 30 phút).

6. Tự động chuyển nền tối Windows

Ngoài việc kích hoạt nền đen Dark Mode cho máy tính Windows 10 theo cách thủ công, bạn có thể thiết lập chế độ tự động chuyển sang nền tối.

Trước hết bạn cần tải theme nền tối cho máy tính theo link dưới đây rồi cũng mở Task Scheduler để đặt tác vụ mới. Cũng đặt thời gian thực hiện tác vụ theo ngày, thời gian mà người dùng muốn rồi tìm tới thư mục chứa theme vừa tải xuống.

Lưu ý, trước đường dẫn thư mục cho theme bạn thêm lệnh sau đây: 

%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File

Bình luận