Hotline: 028.35260236 - 0909729768 Email: sales@thinhphong.vn

GIẢI PHÁP MẠNG KHÔNG DÂY (WIFI)

03-03-2017 01:40 Lượt xem: 1232
Khi xây dựng giải pháp mạng LAN cho các doanh nghiệp, chúng tôi luôn đưa đến khách hàng một giải pháp phù hợp với quy mô, phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng. Giải pháp được thiết kế dựa vào các chuẩn mở, do đó, công tác quản trị và nâng cấp sau này rất thuận lợi.

wifi

Khi xây dựng giải pháp mạng LAN cho các doanh nghiệp, chúng tôi luôn đưa đến khách hàng một giải pháp phù hợp với quy mô, phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng. Giải pháp được thiết kế dựa vào các chuẩn mở, do đó, công tác quản trị và nâng cấp sau này rất thuận lợi.

Bình luận